måndag 5 september 2011

Det kom en insändare…

…till vår lilla redaktion. Eller, vi tror i alla fall att det är en insändare. Allting är något oklart. Den var i vilket fall som helst skriven på maskin, på såväl svart som grönt färgband, och med ett par påtejpade flikar med, likaledes maskinskrivna, noter.
Vi har satt vår researchavdelning på att forska vidare i ämnet, vilket av allt att döma ju är ytterst intressant (om än något komplicerat).

Det hela ter sig något kryptiskt, men är säkert väldigt intressant och insiktsbringande om/när man sätter sig in i det hela. Tackålov var insändarskribenten vänlig nog att bifoga en grafik för att illustrera/förtydliga sin ståndpunkt:
Amendåså. Korvspad, muthafuckaz!

—     —     —

PS. Håller du med, eller har du några andra åsikter på ämnet? Du kanske rent av har en egen teori? Hör av dig till vår insändarredaktör!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar