tisdag 1 oktober 2013

Att inte våldta – en snabbkurs


Under senare tid har jag gång på gång obehagats av nyheter om våldtäktsfall, fall så vidriga utöver själva våldtäktens inneboende vidrighet, antingen i brottets omständigheter eller i totala humanistiska härdsmältor i dess juridiska efterspel (eller både och), att jag blivit frustrerad och förtvivlad – för HUR I HEBLETE SVÅRT KAN DET VARA ATT INTE VÅLDTA?!
Jag har nu emellertid insett att denna förtvivlan möjligtvis grundat sig i ett väldigt egoistiskt och måhända intelligens-/empati-elitistiskt synsätt. För bara för att en sak – exempelvis att man inte ska våldta – ter sig som självklarhet för mig så är det ju inte säkert att det gör det för alla (även om det självklart är en självklar jävla självklarhet).
Jag har därför här arbetat fram ett sätt att klargöra exakt hur denna självklarhet är betingad, en snabbkurs i tre enkla steg i vilka du lär dig Att inte våldta.

Denna kurs är främst riktad mot heterosexuellt inriktade män, och ännu främstare riktad mot unga (och/eller taxichaufförs-) dito, men jag välkomnar även andra könstillhörigheter och sexuella läggningar att ta den till sig, då kursens grundregler och -principer är precis lika applicerbara i dylika fall.

Och oroa dig inte – Att inte våldta är riktigt busenkelt! Det är så enkelt att en helkroppsförlamad treåring kan klara av det!
Ja, det är faktiskt lika lätt som att inte köra sportbil, att inte ringa och beställa tandläkartid, att inte klara 2,42 i höjdhopp, att inte bygga en fungerande partikelaccellerator av potatismos och gammalt hår eller att inte lära sig spela çembalo.

Den här snabbkursen (som dessutom är helt gratis! Yayy!!) går ut på ett par frågeställningar, tänkbara svar och enkla vägledningar till hur du bör handla i dessa olika scenaria.
Öva gärna genom att ställa frågorna högt för dig själv och föreställ dig vilka svaren kan bli. Lär dig sedan de rätta sätten att reagera på händelseförloppet, så kommer du säkert klara av det när det uppdagar sig i verkligheten. Och kom ihåg – det går inte ut på att få ha sex, utan på att inte våldta! Så oavsett om du får till det eller inte har du alltså chansen att klara den här kursen galant!

Häng med, kompis! Nu kör vi!

 

1. Ställ följande fråga till din presumtiva kopuleringspartner (nedan "PK"): Vill du ha sex?
  • Om svaret är jakande (det vill säga positivt*) så kan ni (!) fortsätta och genomföra samlaget. (Du kan även försäkra dig om att svaret verkligen var positivt genom att förtydliga eller ställa följdfrågor i stil med "Va!? Forrealz!? Jag menade alltså 'med mig'…"). 
  • Om svaret är nekande (det vill säga negativt**) så kan du inte genomföra samlaget. Detta på grund av att din PK nu inte längre är vare sig P eller K. Ett rent språkligt bevis för detta är ordet "samlag", det vill säga något man gör tillSAMmans, eller om man så vill, i LAG. Det är således något som NI måste göra, och om en av er inte vill så finns inget NI, utan bara ett du. Vad som kvarstår då är, både semantiskt och reellt, bara möjligheten till ett "självsolo"***. Det nekande svaret måste du alltså respektera.
* Exempel på jakande svar i det här fallet är "ja", "jajamensan!", "'kej", "det tycker jag är en synnerligen strålande idé, sålunda gör vi", "Jafföfan! Hoppa på ba!" och "Skojamindoja att jag vill! Sätt i gång, kuka mig, kuka mig nu, min bepansrade enhörning, jag håller på att lösas upp av kättja!!"
*
* Exempel på nekande svar i det här fallet är "nej", "nej tack, det är bra för min del", "Skullente tro det, jävla pervo!", "Woaaahhahahahah!!! Nä." eller "Jag är ett elskåp. Att ens försöka ha sex med mig är synnerligen att avråda. Eftersom jag är ett elskåp kan jag dessutom inte prata, så om du likväl hör mig säga det här är du verkligen inte i rätt tillstånd att ha sex med vare sig någon eller något, och bör i stället gå hem och lägga dig och sova och/eller ta dina mediciner."
*
** Synonymer för detta är "masturbation", "onani", "runk", "skinnbanjomelodrutt", "fingersättning", "rånk", "självhjälp", "enahanda enskilt arbete", "tralla/tralldragning", "DIY/gördetsjälvarfix", "egotripp" och/eller "att bli försigkommen". Denna aktivitet, då man helt enkelt åstadkommer den sexuella tillfredsställelsen på/med egen hand, är alltsomoftast trevlig, behaglig och inte på något sätt (vilket vissa mögelbelupna själar vill göra gällande) skamlig. Den är alltså ett förstklassigt och (i de allra flesta fall) alldeles lagligt alternativ till våldtäkt. I det fall din fråga om sexuellt umgänge möts av ett nekande och du alltjämt besitter en stor lust att åstadkomma din sexuella tillfredsställelse är detta således ett alternativ att ha i åtanke. För att vara helt säker på att du utför disciplinen utan att bryta mot lagen eller allmän etikett, se till att göra det så avskilt och ensamt som möjligt! Det bästa är om du väntar till du kommit hem. Det är kanske inte jättelätt alla gånger, men bit ihop för fan!

2. Ett något mer komplicerat, och i någon grad vanligare förekommande, scenario är emellertid den sexuellt laddade situation där grundförutsättningarna framläggs genom ett gemensamt fysiskt och känslomässigt rörelsemönster och i vilken direkta frågor inte alltid är det mest optimala ur erotiskt-romantisk synvinkel. Att scenariot är mer komplicerat betyder emellertid inte att det är svårt. Det enda du behöver göra är att läsa av kroppsspråket enligt följande enkla riktlinjer:
  • Om PK för eller trycker din kropp mot sin och berör dig ömt och/eller upphetsat finns förutsättning till ett förestående sexuellt umgänge (märk dock väl att agerandet i detta skede alltjämt endast är positivt och inte absolut jakande i förhållande till frågeställningen om faktiskt sexuellt umgänge). Om PK därpå även är tillhjälplig i avlägsnandet av klädesplagg samt manuellt vägledande inför faktiskt sexuellt umgänge är kroppsspråket att tolka som jakande.
  • Om PK:s rörelser är sådana att hen i stället tycks försöka fösa dig bort från sig eller med våldsamma rörelser försöka avvärja din omedelbara närvaro är kroppsspråket alltsomoftast att tolka som nekande (se #1 ovan!).
  • Om PK:s rörelser är obefintliga är hen sannolikt medvetslös. I detta fall är (avsaknaden av) kroppsspråket nåtsåinihelvete att tolka som nekande.
  • Om PK:s rörelser snarast (redan innan det sexuella umgänget påbörjats) ter sig som våldsamma, ryckiga darrningar (exempelvis dylika som kan liknas vid rörelsemönstret hos en nyligen uppmetad gös, fast snabbspolat, eller dito hos en person som försöker skaka om ett par tärningar med hela kroppen, liggandes) har PK sannolikt drabbats av ett epileptiskt anfall. I detta läge är det INTE passande att fortgå med samlag. Det är dessutom (liksom i föregående nekande exempel) god ton att tillkalla hjälp, då PK:s väl och ve kan vara i påtaglig fara (även utan våldtäkt).
2b. Om du är osäker, ställ frågan enligt #1, även om det kanske känns "oromantiskt".


3. Om du fortfarande är osäker på läget: Ta det säkra före det osäkra och LÅT BLI bli att ha sex med PK. Om PK trots allt råkar önska ha sex ned dig så kommer hen säkert att påpeka det. (Har du i detta läge ändrat dig och inte längre vill ha sex så har du rätt att säga nej, varpå din före detta PK ska hörsamma din vilja enligt #1, ovan).
OBS! Även om PK i ett initialt skede har varit jakande (enligt #1 och/eller #2) har hen alltid och till fullo rätten att ändra sig, varpå det nekande svaret/rörelsemönstret alltjämt måste hörsammas och åtlydas för att du ska lyckas att inte våldta!

EXTRA OBS! I många, ja säkerligen de flesta fall då ordet "nej" yttras i en (i sådant fall enkelriktat) sexuell kontext så har inte någon direkt fråga ställts. Ordet nej, alternativt motsvarande annanspråklig nekande variant, ska emellertid alltjämt ses som ett svar och efterlevas som ett dylikt enligt #1 och #2 ovan för att våldtäkt ska undvikas!

 

Där har ni det! That's it!

Men om ni skulle ha råkat missa något väsentligt kommer här en…

SNABBREPETITION:
1: Ställ frågan (till PK) "vill du ha sex (med mig)?". Är svaret "ja" – ha sex. Är svaret "nej" – ha inte sex.  
2: Om endast kroppsspråk är att tillgå – ställ frågan (till dig själv) "är PK:s kroppsspråk upphetsat positivt, medgörligt och jakande? Eller är det frånstötande, epileptiskt eller obefintglit? Om det första är gällande – ha sex. Om det andra är gällande – ha inte sex.
3: Om osäker: Ha inte sex. Det värsta som kan hända är att du inte begår en våldtäkt, vilket alltså inte på något sätt äventyrar dina förutsättningar att klara den här kursen.

ÄNNU EN, EN ÄNNU SNABBARE, SNABBREPETITION:
Var schyst, använd en gnutta sunt förnuft och ha förihelvete inte sex med någon som inte vill ha sex med dig! Konstigare än så är det inte.

GRATTIS! Du har nu klarat av den här kursen och belönas med existensberättigande som helt vanlig, reko (med)människa!

 

FÖR EXTRA GULDSTJÄRNA:
Du har även chansen att skaffa spetskompetens i det här ämnet genom att agera i enlighet med beteendet hos en så kallad "god människa". Detta kräver något mer disciplin och är knutet till ett scenario där båda parter beter sig jakande inför ett tänkbart sexuellt umgänge, men där en "nekande" utgång ändå kan vara att förespråka. Nämligen följande: Du är i ett tillstånd i vilket du önskar idka sexuellt umgänge med en viss person, en PK (eller, för att använda medicinska termer: Du är hyfsat jävla kåt på PK). Du har medelst strategi #1 och eller #2 ovan fastställt att PK agerar jakande gentemot denna önskan (=hen är hyfsat kåt på dig mä!). MEN – PK visar tydliga tecken på att vara påtagligt påverkad av alkohol eller narkotikum (i en betydligt högre grad än vad du själv är). Du kan alltså misstänka att hen inte är vid sina sinnens fulla (alltså nyktra) bruk, och att hen därför kan tänkas ångra ett eventuellt sexuellt umgänge eller inte ens komma ihåg att ett dylikt ägt rum. Du väljer därför att, i stället för att fortgå med det sexuella företaget, se till att PK inte försätts i fara. Det gör du exempelvis genom att se till att hen kommer hem varpå du sitter och pratar med PK tills hen både glömt bort sina sexuella strävanden för aftonen och somnat.
ÄNNU MERA GRATTIS! Du har möjligtvis inte avvärjt en våldtäkt (då en dylik inte säkert fanns att avvärja), men väl en för PK tjock fernissa av postcoital ångest ovanpå en rejäl baksmälla. Och det är ju fanimej jävligt schyst av dig!  
Ge dig själv en klapp på axeln och en rejäl rånk! 

 
Förtydligande (främst för juridiskt yrkesverksam tredje part/lagstiftare och domare):
Ett nej är som bekant alltid ett nej. Det är den grundläggande principen i den ovan kartlagda konsten att inte begå våldtäkt, om detta är såväl juridiken som gemene härmedverkande kursdeltagare överens. Nyligen genomklubbade domslut ger emellertid vid handen att juridiken (och/eller dess företrädare) inte alltid är helt på det klara på vad detta "nej" (som alltså alltid är ett nej) i själva verket innebär. Här må vi därför betona att "nej" alltså är ett nekande ord, och om det yttras som svar på frågor av typen "ska vi idka samlag?" eller "vill du knulla med mig?" är det att, till fullo, betrakta som att ett sexuellt umgänge inte är önskvärt av den tillfrågade parten (PK) och att ett dylikt således inte ska förverkligas, enligt #1, ovan. Detsamma gäller om nekandet, i stället för via ett vokalt uttalat "nej", sker medelst kroppspråk (alternativ medelst spastiskt eller helt obefintligt dylikt) enligt #2, ovan. Om ett sexuellt umgänge ändå genomförs med den nekande parten (PK) sker det således "mot [dennes] uttalade vilja". Det är alltså i strid med #1 ovan och, enligt grundlinjen för den här kursen, obevekligt skäl till betyget underkänt (alternativt "IG", "F" eller, helt enkelt, "våldtäkt").

! .i. → ({i}) ?


Snart säkert alldeles väldigt tillgängliga fortbildnings-/fördjupningskurser:
"Ska vi använda kondom?" – Du kan vara så säker. 
På egen hand – Huggvärjan, pekfingervalsen, spännarn, helt bananas, skruven och 76 andra trevliga självhjälpsmanövrer
Porr – är det verkligen alltid så dumt?
Två plus tre är sex – den orgiastiska matematikens principer

1 kommentar:

  1. Viktigt, tack!! Bra (och roligt :)) skrivet!

    SvaraRadera