torsdag 17 september 2015

”Läget” – en liten pjäs i en akt


Karaktärerna:
Ett parti (EP).
En fjärdedel av medborgarna (1/4).
Resterande tre fjärdedelar av medborgarna (3/4).


[Ridån går upp. Vi befinner oss i det lilla landet Svääö. 1/4 och 3/4 står och gör inget särskilt. EP kommer in på scenen, från höger.]


EP: – Tja'.
1/4: – Tja'ba'.
3/4: – Hej.
EP: – Läget?
1/4: – 'Kej. Typ.
3/4: – Meh… Självrå?
EP: – Jofan…

[ett par sekunders tystnad]

EP:
– Hehe. Hörni! Har ni tänkt på att ”asyl” blir ”lazy” baklänges?”
1/4: – Hahaha! LOL! Så jäla bra!
3/4: – Hallå… eh, nej, det blire junte.
1/4: – AHHHahahahaha!!!!! SÅ JÄLA KUUUL!!! ”Asyl” BLIR ju ”lazy” baklänges!!!
3/4: – Ehh… men liksom, det är ju inte så. Det är ju apenkelt att bevisa att det inte stämmer.
1/4: – AAAAAHHHHAHAHAHAHAHAHA!!!!!! SÅ JÄLA MITTIPRICK VA!!!!! LAZY!!! ITS FANNY KÅS ITS TRUE LIKSOM!!!!!!!1!!!!1§!!°1!!!
3/4: – Men… men…  det är det junte… på så många nivåer inte. Hallå!!
1/4 – AAAAAHHHHAHAHAHAHAHAHAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FAAN VA KUL!!! Asylsökande flyktingvandrare – SÅ JÄLA LATA!!! CHALALALALAAAAA!AA!!
3/4: – Hallå…?
1/4: [Fortsätter garva och sjunga (falskt)]
3/4: [Faller till marken och gråter tyst, bittra tårar blandade av uppgivenhet och förtvivlan, för de kan inget annat göra, för de är samvetsgranna och rationella människor och är därför bundna att hålla sig till fakta och till den bevisliga sanningen, och de är därtill goda människor och kan därför inte säga rakt ut att 1/3 är fullständingt korkade, för då skulle de framstå som respektlösa översittarsvin, för i det lilla landet Svääö finns det inte någon skam i att vara för lat för att tänka.]

[1/4 fortsätter garva och sjunga. EP vinner riksdagsvalet och tar makten i det lilla landet Svääö. Alla dör. Ridå.]
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar