fredag 11 november 2011

Den iphoniska skalan

Jag uppmärksammades på det här:…och kunde till min glädje konstatera att de gamla hederliga, men något bortglömda, apploniska/iphoniska måttenheterna åter tagit till heders. Denna mätskala är tämligen okänd för gemene man, men har faktiskt använts flitigt, i synnerhet inom massmediala, fotografiska och kulturella sammanhang.
Mätskalan är speciell i det att måttenheterna var för sig är väldigt illustrerande och lättfattliga emedan systemet i sin helhet kan uppfattas som krånglig och irrationell för ett otränat lekmannaöga. Så är emellertid inte fallet, då man enkelt kan påvisa hur logiskt systemet är uppbyggt.
Måttsystemet innefattar enheterna tändsticksask ("matchbox"/mbx), äpple ("apple"/apl), iPhone (iPh), smurf (smrf) och chipspåse (chp), och de olika enheterna förhåller sig till varandra enligt följande:
1 iPh = 1,5 apl (äpple) = 2 mbx.
1 smrf = 2 iph = 3 apl = 4 mbx.
1 chp = 2,5 iph = 1,25 smrf = 3,75 apl = 5 mbx
‎Till mätskalan hör även måttenheten Pagrotsky (Pgky), som förhåller sig till de andra enheterna enligt graderingen 1 Pgky = 3,2 chp = 4 smrf = 8 iPh = 12 apl = 16 mbx. Denna enhet används emellertid sällan och har i viss mån fasats ur gängse användande. Officiellt är den emellertid alltjämt en enhet att räkna med.


Klart som korvspad i ett kristallglas! Egentligen inte särskilt mycket krångligare än den imperialistiska mätskalan med inch och foot och yard och mile och pound och stone och gallon och ounce och fathom och pint och elbow och donkeybone och gurblebunt och whathaveyou…


PS. Inom metrologiska kretsar råder viss oro inför det att Apple planerar släppa iPhone5, då vissa spekulationer gör gällande att denna version kommer att vara mindre än tidigare modeller, vilket således skulle få besvärande konsekvenser och kullkasta inte bara det apploniska/iphoniska mätsystemet utan hela vår verklighetsuppfattning – ja, kanske rent av grundvalarna för vår blotta existens.
HEJ! lär självfallet få anledning att återkomma i ärende, men har för vana att inte måla fan i farstun utan se till att bränna mina broar först när jag kommer till dem och inte ropa hej förrän jag gått över ån efter vatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar